Un tuffo a... Amsterdam, Utrecht, Rotterdam

L'ITALIANO IN CLASSE:  
ecco alcune espressioni e frasi utili per il linguaggio in classe con la traduzione in lingua olandese a cura di Silvia Pasquadibisceglie.

Het italiaans in de klas:
Hier sommige uitdrukkingen en nuttige zinnen voor de taal in het klaslokaal


Come chiedere spiegazioni
Hoe informatie te vragen

- Non ho capito.  = Ik heb het niet begrepen.          

- Può ripetere, per favore? = Kunt u het alstublieft herhalen?

- Può parlare più lentamente?  = Kunt u langzamer spreken?

- Che cosa significa "….."?  = Wat betekent "....."?

- Come si dice "………….……" in italiano?  
=  Hoe zegt u "…………" in het italiaans?

- Come si pronuncia (scrive) questa parola? 
= Hoe spreekt u dit woord uit /   schrijft u dit woord?

-È giusto? - È sbagliato?  =  Is dit goed? Is dit fout?
                       
Come chiedere qualcosa
Hoe iets te vragen
                                            
- Scusi, posso fare una domanda? = Sorry, kan ik u vragen?

- Posso aprire la finestra?  =  Kan ik het raam openen?
                                  
- Può aiutarmi?  = Kunt u mij helpen?

Come chiedere o esprimere un'opinione
Hoe een mening te vragen
                                    
- Mi piace …………  Ik houd van.....
- Le piace (formale) ………?    =  Houdt u van?
- Ti piace (informale) ……..?    =   Hou je van?

- Sono d'accordo.   =   Non sono d'accordo. 
Ik ben het met je eens. = Ik ben het niet met je eens.
                       
Come scusarsi o chiamare qualcuno
                            Hoe excuses te vragen / hoe iemand te roepen    
        
- Mi dispiace molto. = Het spijt me.
- Scusi (formale), …… = Excuses / Verontschuldig me (formeel)
- Scusa (informale), ……  =  Sorry (informeel)


Nessun commento:

Posta un commento