Un tuffo a... Istanbul, Izmir, Ankara


L’ITALIANO IN CLASSE  SINIFTA İTALYANCA

Ecco alcune espressioni e frasi utili per il linguaggio in classe con la traduzione in lingua turca per gli studenti principianti a cura di Tuğba Yazıcı.
Yeni başlayan öğrenciler için, sınıfta konuşulan dile göre Tuğba Yazıcı tarafından hazırlanmış bazı faydalı terim ve cümleler ile Türkçe çevirileri.


Come chiedere spiegazioni
Nasıl açıklama istenir

- Non ho capito. Anlamadım.
- Può (puoi) ripetere, per favore? Lütfen tekrarlar mısınız (tekrarlar mısın)?
- Può (puoi) parlare più lentamente? Daha yavaş konuşur musunuz (konuşur musun)?
- Che cosa significa "…………….."? ..................ne demektir?
- Come si dice "………….……" in italiano? İtalyanca ................. nasıl denir?
- Come si pronuncia (scrive) questa parola? Bu sözcük nasıl telaffuz edilir (yazılır)?
- È giusto? - È sbagliato? Doğru mu? - Yanlış mı?

Come chiedere qualcosa
Bir şey nasıl sorulur

- Scusi (scusa), posso fare una domanda? Afedersiniz (Afedersin), bir şey sorabilir miyim?
- Posso aprire la finestra? Pencereyi açabilir miyim?
- Può (puoi) aiutarmi? Bana yardım eder misiniz (eder misin)?

Come chiedere o esprimere un'opinione
Bir görüş nasıl sorulur veya ifade edilir

- Mi piace … .... Hoşuma gider veya beğenirim veya severim
- Le piace (formale) ………? ........... hoşunuza gider mi? (resmi)
- Ti piace (informale) ...…..? ........... hoşuna gider mi? (gayri resmi)
- Sono d'accordo. Katılıyorum.
- Non sono d'accordo. Katılmıyorum.

Come scusarsi o chiamare qualcuno
Nasıl özür dilenir veya birisi nasıl çağrılır

- Mi dispiace molto. Çok üzgünüm.
- Scusi (formale), …...…. Afedersiniz (resmi), ..........
- Scusa (informale), ….... Afedersin (gayri resmi), .........


Nessun commento:

Posta un commento