un tuffo a... varsavia, cracovia, poznan...-frasario

L'ITALIANO IN CLASSE: ecco alcune espressioni e frasi utili per il linguaggio in classe.
WŁOSKI W KLASIE: oto niektóre wyrażenia i zdania przydatne w klasie

Traduzione in polacco a cura di Agata Grabska - Saniuk

Come chiedere spiegazioni
Jak poprosic o wyjaśnienie

- Non ho capito.                                                Nie zrozumiałem/łam.                             
 
- Può ripetere, per favore?                          Może Pan/Pani powtórzyć, proszę?                  

- Può parlare più lentamente?                           Może Pan/Pani mówić wolniej?             

- Che cosa significa "…………….."?                   Co oznacza “........”?                  

- Come si dice "………….……" in italiano?          Jak się mówi “…………” po włosku?  
           
- Come si pronuncia (scrive) questa parola?          Jaki się wymawia (pisze) to słowo?

-È giusto? - È sbagliato?                                    Poprawnie?   Źle?

                       
Come chiedere qualcosa
Jak poprosic o coś

- Scusi, posso fare una domanda?     Przepraszam, mogę o coś spytać?  

- Posso aprire la finestra?                   Mogę otworzyć okno?
                                  
- Può aiutarmi?                                    Może mi Pan/Pani pomóc?                         


Come chiedere o esprimere un'opinione
Jak spytać lub wyrazić opinię

- Mi piace …………                               Lubię….
                       
- Le piace (formale) ………..?            Lubi Pan/Pani........?

- Ti piace (informale) ……..?            Lubisz.....?

- Sono d'accordo/Non sono d'accordo.          Zgadzam się/Nie zgadzam się.
                       
                       
Come scusarsi o chiamare qualcuno
Jak przeprosić lub zawołać kogoś

- Mi dispiace molto.                          Bardzo mi przykro.                    

- Scusi (formale), …….                       Przepraszam (forma grzecznościowa)
- Scusa (informale), ……                    Przepraszam

Nessun commento:

Posta un commento