Un tuffo a... Stoccolma, Goteborg, Mellerud

L'ITALIANO IN CLASSE 

Ecco alcune espressioni e frasi utili per il linguaggio in classe con la traduzione in svedese 
a cura di Maria do Carmo Franceschini Ekman
Här är några uttryck och fraser som man kan använda i klassen. 
Come chiedere spiegazioni Hur man ber om förklaringar

- Non ho capito.  Jag förstod inte.                               
- Puoi ripetere, per favore? Kan du vara vänlig och repetera?         
- Puoi parlare più lentamente?  Kan du tala långsammare?                   
- Che cosa significa "…………….."?  Vad betyder “........”?                       
- Come si dice "………….……" in italiano?   
   Hur säger man “…………” på italienska?                      
- Come si pronuncia (scrive) questa parola?   
   Hur uttalar (skriver) man detta ord?
- È giusto? - È sbagliato?       Är det rätt?   Är det fel?
                       
Come chiedere qualcosa  Hur man ber om något

- Scusi, posso fare una domanda?  
  Ursäkta, får jag ställa en fråga?    
- Posso aprire la finestra?  
   Får jag öppna fönstret?                                  
- Puoi aiutarmi? Kan du hjälpa mig?                          

Come chiedere o esprimere un'opinione  Hur man ber om eller ger en åsikt

- Mi piace …………      Jag tycker om….                 
- Le piace (formale) ……?   Tycker Ni om (formellt).....?         
- Ti piace (informale) …..? Tycker du om  (informellt)....?
- Sono d'accordo/Non sono d'accordo.  
   Jag håller med/Jag håller inte med.  
                
Come scusarsi o chiamare qualcuno  Hur man ber om ursäkt eller kallar på någon

- Mi dispiace molto. Jag är mycket ledsen.   Jag beklagar verkligen.              
- Scusi (formale), …  - Scusa (informale), ...     
   Ursäkta. Förlåt.Nessun commento:

Posta un commento